ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიებმა ასევე უნდა გადაიხადონ უფრო ძვირი მოსმენა


განაჩენი აძლიერებს სმენადაქვეითებულ უფლებებს
15.09.2013

გარკვეულ ვითარებაში, ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიამ ასევე უნდა გადაიხადოს სმენის დაქვეითება სმენადაქვეითებული ადამიანისთვის, რაც უფრო ძვირია, ვიდრე გათვალისწინებული ოდენობა. ამჟამინდელი სასამართლოს განჩინებით ნათქვამია, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის ფონდები პასუხისმგებელნი არიან რაც შეიძლება სრულფასოვანი შრომისუუნარობის ანაზღაურებაზე.

შეზღუდული შესაძლებლობის ანაზღაურება, რაც შეიძლება მეტი, გარკვეულ პირობებში ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიამ სმენადაქვეითებული პირისათვის უნდა გადაიხადოს სმენადაქვეითება, რაც უფრო ძვირია ვიდრე დაგეგმილი ფიქსირებული თანხა. ქვემო საქსონიის-ბრემენის სახელმწიფო სოციალურმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის ფონდები პასუხისმგებელნი იყვნენ ინვალიდობის ყველაზე სრულყოფილი კომპენსაციისთვის. (AZ: L 10 R 579/10) მოსამართლეებმა Celle- ში გადაწყვიტეს 61 წლის ასამბლეის თანამშრომლის სპეციფიკური შემთხვევა, რომელსაც თანდაყოლილი დეფექტი აქვს. მას ახალი მოსასმენებისთვის დაეხმარა დამატებითი 2,800 ევრო, მაგრამ სასამართლომ დაადგინა, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიამ უნდა მოისყიდა სმენის ხელსაწყოები, რადგან მოწყობილობებმა მისცეს მას საშუალება, რომ 20 პროცენტი უკეთესად მოესმინა, ვიდრე ფიქსირებული ფასის სტანდარტული მოდელები.

მოსმენის დახმარების აკუსტიკოსთა მოვალეობა სასამართლო ემყარება ფედერალურ სოციალურ სასამართლოს, რომელიც 2009 წელს გახადა ნათქვამი, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის პასუხისმგებლობა ეკისრება ინვალიდობის მაქსიმალურ სრულყოფას, რაც გულისხმობს სმენის დაქვეითების მქონე პირთა გახსნას მაქსიმალურ შესაძლებლობებში, თუნდაც დიდ ოთახებში და გარემოში ხმაურის არსებობის პირობებში. უნდა. მოსმენის დახმარების აკუსტიკოსები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ ნორმატიული ჯანმრთელობის დაზღვევა სმენის დაქვეითების ყველა დონისთვის, ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიისთვის დამატებითი ხარჯების გარეშე. ეს ითვალისწინებს სმენის დახმარების მომარაგების ხელშეკრულებას, რომელიც ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიებმა დადეს დადოს ფედერალურ გილდიასთან სმენის მოვლის პროფესიონალებისთვის.

სმენის დამხმარე საშუალებების ფიქსირებული თანხები გაორმაგდება 2013 წლის ნოემბრისთვის, ძალაში შედის ახალი წესები სმენის დამხმარე საშუალებების ანაზღაურების შესახებ. 01.11. ამ წელს სმენის დაქვეითების დაზღვეულ პირთათვის, რომლებმაც მიაღწიეს 18 წლის ასაკს, ყურზე 784.94 ევროა დაწესებული დღგ-ს ჩათვლით. ამჟამინდელი ფიქსირებული თანხა ამჟამად 421.28 ევროა. ეს თითქმის გაორმაგდა, თუმცა, სმენის უკმარისობის ანაზღაურების უფლება კვლავ ცენტრალურ მაჩვენებლად რჩება. დაახლოებით 14 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს გერმანიაში. ყოველწლიურად 500,000 ადამიანს უტარდება სმენის საშუალებები. (რეკლამა)

სურათი: Hans Snoek / pixelio.de

ინფორმაციის წყარო და წყაროვიდეო: სადაზღვევო პოლისები საქართველოში


წინა სტატია

პირველი ბიჭი იღებს მუდმივ ხელოვნურ გულს

შემდეგი სტატია

ჯანმრთელობა: შაკიკის მიზეზი ბევრია