ნატუროპატი კაროლა სივეერტი


ნატურეროპათიური თერაპიებით, ფოკუსირებულია ადამიანის ჰოლისტიკური ხედვა, მხოლოდ ამ გზით მკურნალობა შესაძლებელია ინდივიდუალურად ჩატარდეს ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად. შემოთავაზებული თერაპიები მოიცავს: ყურის acupuncture ნერვული თერაპია ჰომეოპათია.

ნეიროპათიური პრაქტიკა Karola Siewert
გრუბესტრასე 20
37671 ჰოქსტერი
ტელ: 05271/9993001
ფოსტა: [email protected]

ინფორმაციის წყარო და წყარო


ვიდეო: ექიმის რეცეპტის გარეშე წამლები აღარ გაიცემა-თელაველთა მოსაზრებები


წინა სტატია

დავა AOK და სტომატოლოგებს შორის: პაციენტები განიცდიან

შემდეგი სტატია

ექიმები ცუდი ინფორმაციას გვაწვდიან IGeL- ს შესახებ