ანტუანეტ ლეპერის ნატურალურპათიური პრაქტიკა


Antoinette LePère naturopathic პრაქტიკა: Antoinette LePère naturopathic პრაქტიკა: ჩემი საკუთარი პოზიტიური გამოცდილების საფუძველზე გავამახვილე ყურადღება კრანიო-საკრალურ თერაპიაზე (ოსტეოპათიის არეალი), კინეზიოლოგია, ფეხის რეფლექსოლოგია თერაპიასა და არჩევითი პროცედურებზე.

Naturopath Antoinette LePère
ემერსის ქუჩა 45, 65195 ვისბადენი

ტელ: 0611.16 66 14 11
ფოსტა: [email protected]

ინფორმაციის წყარო და წყაროწინა სტატია

დავა AOK და სტომატოლოგებს შორის: პაციენტები განიცდიან

შემდეგი სტატია

ექიმები ცუდი ინფორმაციას გვაწვდიან IGeL- ს შესახებ