უკანა ოპერაციის 80 პროცენტი ზედმეტია


ტექნიკოსი კრანკენკასე გააკრიტიკებს უკანა ოპერაციის არასასურველი მოქმედებას

Techniker Krankenkasse (TK) - ს მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ოპერაციის 80 პროცენტი უკანა ტკივილის გამო არასაჭიროა. მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდები, როგორიცაა ოსტეოპათია ან ქიროთერაპია, დღესაც ძალიან იშვიათად გამოიყენება. ამასთან, ჯანმრთელობის დაზღვევის ყველა კანონიერი კომპანია უარს ამბობს ამ ალტერნატიული მკურნალობის ხარჯების დაფარვაზე. განსაკუთრებით დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფებს ხშირად სხვა არჩევანი არ აქვთ ჩასატარებელი, ვიდრე ჩვეულებრივი სამედიცინო ჩარევა.

ზურგის ტკივილის ხუთ ქირურგიულ ჩარევას ოთხიდან ზედმეტი ან თუნდაც სახიფათოა ბადენ-ვიურტემბერგის შტატში, კანონმდებლობის მიხედვით, ჯანმრთელობის დაზღვევის კანონმდებლობის ტექნიკოსი (TK). იმის გამო, რომ უკანა ოპერაცია ყოველთვის არ არის საუკეთესო ვარიანტი ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად, პაციენტები აუცილებლად უნდა მოიძიონ მეორე მოსაზრება, თუ რეკომენდებულია ოპერაცია. ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიები დაფარავს მეორე ექიმის რეკომენდაციის მიღებას. ამასთან, ოსტეოპათიის ან ქიროთერაპიის საფუძველზე ალტერნატიული მკურნალობის ხარჯები, ჩვეულებრივ, არ არის დაწესებული ჯანმრთელობის ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიების მიერ.

მეორე სამედიცინო მოსაზრების მიღება მიზანშეწონილია, რომ ბადენ-ვიურტემბურგში, უკანა პრობლემის მქონე პაციენტების 80 პროცენტი დასრულდეს საოპერაციო მაგიდაზე, მკურნალობის ნაცვლად, მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდების ნაცვლად, აშკარად შეშფოთებულია Techniker Krankenkasse– ის ექსპერტები. იმის გამო, რომ სამკურნალო ალტერნატიული მეთოდები ხშირად გვთავაზობს წარმატების ანალოგიურად მაღალ შანსს ტკივილის უკან, როგორც ქირურგიული ჩარევა - შედარებითი გართულებების რისკის გარეშე. ამიტომ, პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ რეკომენდებული უკანა ოპერაცია, საუკეთესოდ უნდა მიიღონ მეორე ექიმის მოსაზრება დანის ქვეშ წასვლამდე, გვირჩევენ TK– ს. ამ მეორე მოსაზრების ხარჯებს ეკისრება კანონიერი ჯანმრთელობის დაზღვევის დაზღვევა, განაცხადა TK– მა მიმდინარე გამოცდის შედეგების წარდგენისას. დაზარალებულებს შეუძლიათ წვდომა მიიღონ 28 ექსპერტ გუნდში ქვეყნის მასშტაბით, რომლებიც მეორე სამედიცინო მოსაზრებას უფასოდ სთავაზობენ. TK– ის თანახმად, ფრაიბურგის და გოფპინგენის ტკივილების ცენტრები ბადენ-ვიურტემბურგში, ჩართული არიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაზღვევის კომპანიების საპილოტე პროექტში.

რჩევები ხელს უწყობს უკან ოპერაციის თავიდან აცილებას, Techniker Krankenkasse- ს თანახმად, გასულ წელს ბადენ-ვიურტემბურგში საპილოტე პროექტზე 162 პაციენტი ითხოვდა დახმარებას. TK გამოკვლევის შედეგების თანახმად, არცერთი პაციენტი, ვინც ურჩია იქ, ადრე არ ჩატარებულა ოპერაცია ზურგზე. შესაბამისად, ყველა დაზარალებულს სხვა საშუალებებით დახმარების გაწევა შეუძლია. რეკომენდებულია მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდი, როგორიცაა ადგილობრივი ანესთეზია მტკივნეული უკანა ადგილისთვის, ფიზიოთერაპია, მოწყობილობის ვარჯიში და ტკივილის სამკურნალო საშუალება. მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდი უმეტესობა გამოიყენება კომბინაციაში, განმარტავენ თ.კ. გარდა ამისა, შესაფერისი დასვენების პროცედურების სწავლა არის ალტერნატიული მკურნალობის მიდგომები. თუმცა, ექსპერტების აზრით, ქირურგიული ჩარევა უნდა ჩატარდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მკურნალობის ალტერნატიული ვარიანტი ყველა იყო არაეფექტური. იმის გამო, რომ ოპერაცია ყოველთვის წარმოადგენს ჯანმრთელობის რისკს დაზარალებულთათვის, ექსპერტების აზრით, როდესაც წარმოდგენილია TK ტესტის მიმდინარე შედეგები.

გერმანიაში წელიწადში 230,000 ოპერაციის გაკეთება, ტექნიკოსის კრანკანკასის მონაცემებით, ყოველწლიურად დაახლოებით 230,000 ადამიანს ოპერაცია აწარმოებს მთელ გერმანიაში, უკანა ტკივილის გამო. მალტე ნატალისმა, ორთოპედიულმა სპეციალისტმა და ფრაიბურგის ტკივილის სპეციალისტმა განუცხადა "Welt Online" TK- ს შემოწმების შესახებ, რომ "ოპერაცია ყოველთვის მოიცავს რისკებს", რადგან "მაგალითად, ნერვები და გემები შეიძლება დაზიანდეს, ან შეიძლება ნაწიბურები და ადჰეზიები მოხდეს". სპეციალისტის თქმით, ოპერაცია უნდა გაკეთდეს ზურგზე "მანამ, სანამ კონსერვატიული ზომები არ არის ამოწურული". იმისათვის, რომ მუდმივად ავიცილოთ ქრონიკული ტკივილი, ნატალის თქმით, "ჯანსაღი ცხოვრების წესი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია", რადგან პაციენტთა 80 პროცენტს შეეძლო თავიდან აეცილებინა ზურგის პრობლემები მეტი ვარჯიშის გზით. ექსპერტის აზრით, ფრაიბურგის და გოფინგენის საპილოტე პროექტში ტკივილის ცენტრები, უპირველეს ყოვლისა, მიმართულია იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც 4 კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში უკანა პერანგის ტკივილით აქვთ ამგვარი უნარშეზღუდულობა. იმის გამო, რომ დაზარალებული პირის ღრუს ტკივილი საფრთხეს უქმნის დაავადების ქრონიკულ ეტაპზე გადასვლას, შესაძლოა აუცილებელი ქირურგიული ჩარევის ალტერნატივები ასევე ნაჩვენები იყოს ტკივილის ცენტრებში.

მკურნალობის ალტერნატიული ვარიანტები ზურგის ტკივილისთვის, ჯანდაცვის ორგანოების ცნობით, გერმანიაში 25 მილიონი ადამიანი განიცდის კისრის ტკივილს, რაც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზია შრომისუნარიანობის და სამსახურის დაკარგვის გამო. ექსპერტების შეფასებით, ამ ქვეყანაში ტკივილის მკურნალობისას ხარჯები ერთნიშნა მილიარდ მილიარდშია, თანმდევი ხარჯების გაუთვალისწინებლობის გამო, თუნდაც ორნიშნა მილიარდში. როგორც კი სიმპტომები 12 კვირაზე მეტი ხნით გაგრძელდება, ზურგის ტკივილი ქრონიკულ მდგომარეობად ითვლება. იმის გამო, რომ უკანა პრობლემებს უამრავი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, ნატურურათიის დარგის ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდები, პირველ რიგში, დაავადების მიზეზების დადგენაზეა ფოკუსირებული. თერაპევტი ცდილობს მკაფიოდ განსაზღვროს ზურგის ტკივილის მიზეზი, საფუძვლიანი სამედიცინო ისტორიის გამოყენებით, რათა შემდეგ დაიწყოს შესაბამისი ზომები. წარსულში, როგორც ზურგის ტკივილის ნატუროპათიური მკურნალობის ნაწილი, მიღწეული იყო შედარებით კარგი სამკურნალო შედეგები ოსტეოპათიის, ქიროპოთერაპიის და აგრეთვე აკუპუნქტურის დახმარებით. ამიტომ, ეჭვის შემთხვევაში, ოსტეოპათის, ქიროპრაქტორის ან ალტერნატიული ექიმის მოსაზრება უნდა მიიღოთ ქირურგიულ ჩარევამდე. (ვ.პ.)

ასევე წაიკითხეთ:
სპორტის ტკივილი უკან
ზურგის ტკივილი ავადმყოფი შვებულების ყველაზე გავრცელებული მიზეზია
მებაღე ზურგის ტკივილის გარეშე
უკან ტკივილის ვარჯიშები
ექიმები: ნატროპათია ათავისუფლებს უკან ტკივილს
ზურგის ტკივილის იაფი და ეფექტური თერაპია
ინვერსიული თერაპია ზურგის ტკივილისთვის

ინფორმაციის წყარო და წყაროვიდეო: Trumps Trade War full film. FRONTLINE


წინა სტატია

დავა AOK და სტომატოლოგებს შორის: პაციენტები განიცდიან

შემდეგი სტატია

ექიმები ცუდი ინფორმაციას გვაწვდიან IGeL- ს შესახებ