ზედმეტი წამალი დემენციის მქონე პაციენტებში


დემენციის მქონე ადამიანები ხშირად იღებენ სედატიურ ნეიროლეპტიკებს

მრავალი დემენციის მქონე პაციენტი იმობილიზებულია ნეიროლეპტიკების ზედმეტი დოზებით. ZDF– სთან ინტერვიუში, ბრემენის ჯანდაცვის ეკონომისტმა პროფესორმა დოქტორ გერდ გლაესკემ გააკრიტიკა გერმანიაში დემენციის მქონე პაციენტების ფართოდ გავრცელებული მედიკამენტები. დემენციის მქონე პაციენტთა დაახლოებით ნახევარი ყველაზე მაღალი მოვლის მეთვალყურეობით მკურნალობას მეძუძურთა სახლებში მკურნალობს სედატიური ნეიროლეპტიკით, თუმც ექსპერტის აზრით, მნიშვნელოვნად ნაკლები რაოდენობით სამკურნალო საშუალებაა საჭირო.

ბრემენის უნივერსიტეტის სოციალური პოლიტიკის ცენტრის ცნობილი ცნობილი ეკონომისტის, გერდ გლაესკის აზრით, დემენციის მქონე პაციენტების ზედმეტი წამალი სრულიად მიუღებელია. ძლიერი მედიკამენტების მაღალი ზრუნვის მქონე პაციენტების იმობილიზაციის ზოგადი პრაქტიკა არის "ძალადობა ხანდაზმულებზე", - აღნიშნა გლაესკემ "ZDF" - ს "დილის ჟურნალში". სათანადო ზრუნვამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს სედატიური ნეიროლეპტიკების მოხმარება და ამით დაიცვას დაზარალებულთა ჯანმრთელობა, შემდეგ განმარტა გლაესკემ. ექსპერტის აზრით, დემენციის მქონე პაციენტებს, რომლებიც მკურნალობენ ძლიერი ნეიროლეპტიკით, ექვემდებარება მნიშვნელოვნად შემცირებული სიცოცხლის ხანგრძლივობას.

მიუღებელია დემენციის მქონე პაციენტების მედიკამენტური იმობილიზაცია, გერმანიაში მილიონზე მეტი ადამიანი განიცდის დემენციას. ნეიროდეგენერაციული დაავადება მისი სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გაგრძელდეს წლების განმავლობაში და, დაავადების გარკვეული სტადიის შემდეგ, დაზარალებული ადამიანის მოვლის ყოვლისმომცველ საჭიროებას იწვევს. ბრემენის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის ეკონომიკის, ჯანმრთელობის პოლიტიკის და ჯანმრთელობის სერვისების კვლევის დეპარტამენტის ექსპერტი ახლავე ჩიოდა, რომ დემენციის მქონე პაციენტებს ძალიან ხშირად მკურნალობენ ნეიროლეპტიკების დამამშვიდებელ საშუალებებთან. დემენციის მაღალი დონის მქონე პაციენტთა დაახლოებით ნახევარი იღებს შესაბამის მედიკამენტებს, თუმც სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენა, რომ ”ოცამდე ან ოცდაათი პროცენტით ნაკლები (ნეიროლეპტიკები) შეიძლება დაინიშნოს, თუ ზრუნვა მიზანშეწონილია”, - გააკრიტიკა პროფესორმა Dr. მინა. ექსპერტის აზრით, დემენციის მქონე პაციენტების ჭარბი წამალი დაკავშირებულია ჯანმრთელობის უამრავ რისკთან და დაზარალებულთა სიცოცხლის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. გლაესკი ამიტომ გვირჩევს, რომ მომავალში მხოლოდ დემენციის მქონე პაციენტები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საკუთარ თავს და / ან სხვებს, უნდა გაიარონ მკურნალობა ასეთი ნეიროლეპტიკით. ამასთან, დემენციის მქონე პაციენტთა იმობილიზაცია ძლიერი მედიკამენტების საშუალებით ზოგიერთ მოხუცთა და მეძუძურ სახლში არის "ძალადობა ხანდაზმულებზე", - ხაზს უსვამს ბრემენის ჯანმრთელი ეკონომისტი.

მედდების პერსონალის გადატვირთვა მედიკამენტების გადაჭარბების მიზეზი? მიუხედავად იმისა, რომ გლაესკის მიერ არ არის ნახსენები, დისკუსიის ფონზე ასევე არსებობს მოხუცებისა და მოვლის საშუალებების შესაძლო გადატვირთვა, დემენციის დაავადებების მასიური ზრდის გამო. დაზარალებულები ხშირად იწვევს მნიშვნელოვან მოვლის ხარჯვას უფრო მეტი პერიოდის განმავლობაში, რომლის დაფინანსებაც კი შეუძლებელია უმაღლესი ზრუნვის შემთხვევაშიც კი. მაგალითად, ზოგიერთი დაწესებულება აშკარად ცდილობს შეამციროს საექთნო პერსონალის საჭიროება მედიკამენტების გაზრდის გზით. დემენციის მქონე პაციენტების ჭარბი წამალი ასევე იწვევს დამატებით ხარჯებს, მაგრამ პერსონალის ხარჯები ზრუნვის სფეროში, ამ გზით შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს, ასე რომ, მოხუცებულთა და სამკურნალო დაწესებულებების დასასრულს ფულის დაზოგვაც კი მოხდება. ამასთან, ეს გავლენას ახდენს დემენციის მქონე პაციენტთა ჯანმრთელობაზე. იმის გამო, რომ მათთვის ჯანმრთელობის რისკები იზრდება, სიცოცხლის ხანგრძლივობა მცირდება და დამატებით გაუფასურებულია სოციალური ცხოვრებაში უკვე მკაცრად შეზღუდული მონაწილეობა დემენციის შემთხვევაში. ბრემენის ჯანდაცვის ეკონომისტის მოწოდება, რომ ნეიროლეპტიკების მოხმარება მნიშვნელოვნად შემცირდეს დემენციის პაციენტებზე ზრუნვის დროს, გამართლებული აღმოჩნდა - მაგრამ ჯერ კიდევ ვხედავთ, გაითვალისწინებს თუ არა შესაბამის ზომებს. (ვ.პ.)

წაიკითხეთ დემენციის და ალცჰეიმერის შესახებ:
დემენცია: ჰოლისტიკური მკურნალობის მიდგომა
გერმანიაში ასაკობრივი დემენცია იზრდება
ზედმეტი წონა ზრდის დემენციის რისკს
დემენცია ხდება ფართოდ გავრცელებული დაავადება

სურათი: ანჯა ვიჩმანი / რედაქტირებულია: გერდ ალტმანი / pixelio.de

ინფორმაციის წყარო და წყაროვიდეო: EVEX-LIVE დემენცია


წინა სტატია

პირველი ბიჭი იღებს მუდმივ ხელოვნურ გულს

შემდეგი სტატია

ჯანმრთელობა: შაკიკის მიზეზი ბევრია