ყოველი მეხუთე გერმანელი ალკოჰოლიანია


გერმანელთა 20 პროცენტი განიცდის ალკოჰოლის პრობლემას

ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება გერმანიაში კვლავ სერიოზულ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ნათქვამია გერმანული ნარკომანიის ცენტრის მიერ თავის ნარკომანიის 2011 წლის წიგნში. მიუხედავად იმისა, რომ თამბაქოს მოხმარება კვლავ მცირდება, ალკოჰოლის მოხმარება კვლავ მაღალ დონეზეა. ნარკომანიის საკითხების გერმანული ცენტრის მმართველმა დირექტორმა რაფაელ გოგმანმა ალკოჰოლთან დაკავშირებული ვითარება "დრამატულ" უწოდა.

ნარკომანიის საკითხთა გერმანიის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ხუთიდან გერმანელთა დაახლოებით 18-დან 64 წლამდე ასაკის ერთს აქვს. რაფაელ გასმანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წელიწადში ერთ სულ მოსახლეზე ალკოჰოლის მოხმარება ოდნავ მცირდება, მაგრამ "ალკოჰოლის მოხმარება რჩება გადაწყვეტილი ძალიან მაღალი, ძალიან სარისკოა და მრავალი შედეგიც მოჰყვება. ექსპერტები განსაკუთრებით შეშფოთებულნი არიან ახალგაზრდებში ალკოჰოლის მოხმარებით. 20-დან 25 წლამდე ასაკის ადამიანები ყოველწლიურად განიცდიან ალკოჰოლის მოწამვლას.

წელიწადში 73,000 ალკოჰოლთან დაკავშირებული სიკვდილიანობა საერთო ჯამში, ალკოჰოლის ყოველწლიური ინტოქსიკაციების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, 2000 და 2009 წლამდე 112 პროცენტით გაიზარდა. ნარკომანიის საკითხებში გერმანიის ცენტრალური ოფისის თანახმად, ახალგაზრდებში ალკოჰოლის მოწამვლა 20-25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებში დაახლოებით 194 პროცენტით გაიზარდა, ხოლო ასაკოვანთა ასაკში დაახლოებით 181 პროცენტით. გარდა ამისა, 2011 წლის ნარკომანიის დამოკიდებულების მიხედვით, წელიწადში დაახლოებით 73,000 სიკვდილიანობა გამოწვეულია "ალკოჰოლთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის დარღვევებით". რაფაელ გასმანმა განმარტა, რომ გერმანიის მასშტაბით სიკვდილიანობის მეხუთედი 35-დან 65 წლამდე ასაკში, ალკოჰოლი ყოველწლიურად ხდება, მამაკაცებისთვის კი მეოთხედი. ექსპერტის აზრით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 18-დან 64 წლამდე ასაკის ყველა მეხუთე გერმანელს აქვს ალკოჰოლის პრობლემა.

თამბაქოს მოხმარება კვლავ შემცირდება მთლიანობაში, ალკოჰოლის უარყოფითი ტენდენცია ჭარბობს თამბაქოს მოხმარების დადებით შედეგებს. ნარკომანიის საკითხებში გერმანიის ცენტრალური ოფისის ექსპერტებმა 2009 წელს შეძლეს თამბაქოს მოხმარების შესამცირებელი შემცირება, განსაკუთრებით საკანონმდებლო მასობრივი ძალისხმევის გამო, შეძლეს. 1.6 პროცენტით, ეს ნაკლებია წინა წელთან შედარებით, ვიდრე წინა წელს (3,8 პროცენტი 2008 წელს), მაგრამ ბოლო წლების გამამხნევებელი ტენდენცია გაგრძელდა, განმარტა რაფაელ გასმანმა. ამასთან, ექსპერტი ასევე ხედავს სამოქმედო მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით. გერმანიაში, 18 – დან 64 წლამდე ასაკის 29 პროცენტი კვლავ მოწევაა, მამაკაცების 32,8 პროცენტი მოწევაა და ქალების დაახლოებით 25.5 პროცენტი. თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული სიკვდილიანობა წელიწადში დაახლოებით 110,000-დან 140,000-ს შეადგენს, იტყობინება გერმანიის ნარკომანიის ცენტრალურ ოფისში

სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების უგულებელყოფა ტენდენციაა 2011 წლის ნარკომანიის შესახებ, გერმანული ნარკომანიის ცენტრი, სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების მინიჭებას საკმაოდ უმნიშვნელო მნიშვნელობას ანიჭებს. ასე რომ, არ არსებობს მკვეთრი ტენდენცია ნარკოტიკული საშუალებების მქონე ნარკოტიკებისთვის, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ პრეპარატები ხშირად მიიღება ინტერნეტში, შესაბამისი რეცეპტების გარეშე. არალეგალური ნარკოტიკების შემთხვევაში, მომხმარებელთა რაოდენობა შედარებით დაბალია 3.3-დან 1000 მოსახლეზე 15-დან 64 წლამდე ასაკში. შესაბამისად, ჯანმრთელობის შედეგები უმნიშვნელო ჩანს მიმდინარე წლის წიგნის ნარკომანიაში. რაფაელ გასმანი ვარაუდობს, რომ მხოლოდ გერმანიაში 220,000 ადამიანი რეგულარულად მოიხმარს კანაფს და რომ ეს რიცხვები კიდევ უფრო დაბალია ისეთი რთული წამლებისთვის, როგორიცაა ამფეტამინები ან კოკაინი. ამრიგად, პოპულაციაში ჯანმრთელობის შედეგები შედარებით მცირეა, განსაკუთრებით მასობრივი დამოკიდებულების მქონე ნივთიერებებთან შედარებით, როგორიცაა ალკოჰოლი ან თამბაქო. (ვ.პ.)

სურათი: გერდ ალტმანი / pixelio.de

ინფორმაციის წყარო და წყაროვიდეო: The paradox of choice. Barry Schwartz


წინა სტატია

პირველი ბიჭი იღებს მუდმივ ხელოვნურ გულს

შემდეგი სტატია

ჯანმრთელობა: შაკიკის მიზეზი ბევრია