ქვედა დამატებითი წვლილი BKK Novitas– ში


ნაკლები დამატებითი წვლილი BKK Novitas- ში, ვიდრე დაგეგმილი იყო.

(25.08.2010) ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიამ "BKK Novitas" რეტროსპექტიურად სთხოვა წევრებს დამატებითი წვლილის შეტანა 1 ივლისიდან. თავდაპირველად, ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიას სურდა 2010 წლის 1 აპრილს შემოიღოს დამატებითი წვლილი რვა ევროს თვეში. მაგრამ სალარო მაინც დაელოდა ფედერალური დაზღვევის ოფისის დამტკიცებას. მათ ახლა იქ მწვანე შუქი აანთეს.

BKK Novitas– ში დაახლოებით 340,000 დაზღვეულმა უნდა მოამზადოს დამატებითი პრემია. 2010 წლის 1 ივლისიდან ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანია დამატებით წვლილს შეიტანს. როგორც თარიღი იყო წარსულში, წევრებმა უნდა გადაიხადონ დამატებითი საფასური რეტროსპექტურად. ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიამ თვეების წინ უკვე განუცხადა, რომ იგი წევრებისგან გადასახადს დამატებით ანაზღაურებს. დაზღვეულ პირზე წლიური თანხა არის 48 ევრო, ყოველთვიური შენატანი რვა ევროა. შემდეგი წლიდან, თუ ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანია კვლავ განაგრძობს დამატებით შენატანების მოთხოვნილებას, ჯანმრთელობის დაზღვევის პაციენტებმა უნდა მოამზადონ დამატებითი წლიური შენატანი 96 ევროსთვის. სალაროებში ახლა წევრების ინფორმირება დაიწყო.

თუ ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანია დამატებით წვლილს უხდის, დაზარალებულებს აქვთ ჯანმრთელობის დაზღვევის შეცვლის შესაძლებლობა. ამასთან, ცვლილება უნდა განხორციელდეს განსაზღვრულ ვადაში. თუ პაციენტის ჯანმრთელობის დაზღვევის ფონდში ინფორმირებულია დამატებითი წვლილის შემოღების შესახებ, ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანია შეიძლება შეწყდეს იმ დროს, როდესაც ძალაში შედის წვლილის ზრდა ან ანაზღაურება შემცირება. ამასთან, ჯანმრთელობის ახალ დაზღვევაზე გადასვლა უნდა იყოს მარტივი, რადგან გერმანიაში ჯანმრთელობის დაზღვევა სავალდებულოა. ეს ნიშნავს, რომ თუ შეწყვეტთ შეტყობინებას, ჯანმრთელობის დაზღვევის ახალი კომპანია უკვე დარწმუნებული უნდა იყოს.

ცვლილების შემთხვევაში, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვა კომპანიებმა შეიძლება მომავალში დამატებითი წვლილი შეიტანონ. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ზუსტი შედარების გაკეთება და დაიცვან ჯანმრთელობის დაზღვევის მიერ გაკეთებული ანონსი. ჯანმრთელობის დაზღვევის ზოგიერთმა კომპანიამ უკვე განაცხადა, რომ ისინი დამატებით წვლილს არ მიიღებენ 2011 წელს. ამასთან, ჯანდაცვის რეფორმის განხორციელებისას, დაგეგმილია ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიებს, მომავალში, უფასო წვლილის მიცემა, როდესაც საქმე დამატებით წვლილს მიიღებს. ეს ნიშნავს, რომ დამატებით შენატანებს განსაზღვრავს თავად ჯანმრთელობის დაზღვევის დაზღვევები და ისინი აღარ შეიზღუდავენ კანონით. (სბ)

ასევე წაიკითხეთ:
მთავარი ექიმის მკურნალობა მხოლოდ PKV– ში შესაძლებელია?
ჯანმრთელობის დაზღვევა იხსნება პირობითი ტარიფიდან
ჯანმრთელობის დაზღვევის დამატებითი წვლილი ასევე 2011 წელს
არანაირი დამატებითი ღვაწლი ჰარც IV- ის მიმღებისთვის

სურათი: Günter Havlena / pixelio.de

ინფორმაციის წყარო და წყაროვიდეო: ქვედა საზანოს N1 საჯარო სკოლის ბოლო წელი


წინა სტატია

მამაკაცები ძირითადად ეყრდნობიან სახლის საშუალებებს

შემდეგი სტატია

ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიები ფინანსური საჭიროების შემთხვევაში